ΑΠΟΣΤΟΛΗ
 

Το Συνεργαζόμενο Κέντρο Τροφίμων και Διατροφικής Πολιτικής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα συμβάλλει στην έρευνα στον τομέα της διατροφικής επιδημιολογίας και στη διαμόρφωση διατροφικής πολιτικής στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

Ιδρύθηκε το 1990 και συνεργάζεται με την Ελληνική κυβέρνηση και άλλες κυβερνητικές και μη-κυβερνητικές οργανώσεις, με στόχο την προαγωγή των σκοπών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), οι οποίοι αναφέρονται στην υγιεινή διατροφή και την κατάλληλη πολιτική τροφίμων.


Το προσωπικό και οι συνεργάτες του Κέντρου συνέβαλλαν ουσιαστικά κυρίως στη διατροφική επιδημιολογία διαφόρων μορφών καρκίνου και καρδιαγγειακών νοσημάτων καθώς και στη διαμόρφωση διατροφικών οδηγιών για τους ενήλικες Έλληνες. 

 

Το Συνεργαζόμενο Κέντρο Τροφίμων και Διατροφικής Πολιτικής στην Αθήνα:

Υποστηρίζει τον ΠΟΥ και τα Κράτη Μέλη στις εξής δράσεις:

- Σχεδιασμό διατροφικής πολιτικής
- Ανάπτυξη εθνικών και διεθνών συστημάτων εποπτείας για τη διαθεσιμότητα και την κατανάλωση τροφίμων

Υποστηρίζει τον ΠΟΥ στην εκτίμηση της επάρκειας της διατροφικής πρόσληψης του γενικού πληθυσμού στα Κράτη Μέλη

Εκτιμά τη συμβολή της εκτός σπιτιού σίτισης στην επιδημία της παχυσαρκίας

Συμβάλλει στην εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας των Κρατών Μελών του ΠΟΥ σε θέματα διατροφής, σωματικής δραστηριότητας και παραγόντων κινδύνου χρόνιων νοσημάτων

Εκτιμά τη διατροφική σύνθεση των παραδοσιακών τροφίμων και το ρόλο τους στη σύγχρονη διατροφή


CHANCES EPIC EURRECA KEELPNO DAFNE DIETARY GUIDELINES FOOD COMPOSITION TABLES
CONTACT US