ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Πίνακες ΣύνθεσηςΤροφίμων και ΕλληνικώνΦαγητών*
Πρόλογος 3ης έκδοσης

Η πρώτη και η δεύτερη έκδοση του βιβλίου “Πίνακες Σύνθεσης Τροφίμων και Ελληνικών Φαγητών” δημοσιεύτηκαν το 1982 και το 1992 αντίστοιχα. Η τρίτη έκδοση δημοσιεύτηκε το 2004 και αντανακλά τις προσπάθειες διόρθωσης, εμπλουτισμού και επέκτασης που έγιναν στη δεκαετία που πέρασε από τη δεύτερη έκδοση. Στην έκδοση αυτή παρέχονται πληροφορίες που αφορούν την ενέργεια και τη συγκέντρωση 26 θρεπτικών συστατικών σε απλά τρόφιμα και ελληνικά φαγητά σύμφωνα με τις συνταγές παρασκευής τους. Επιπλέον, παρουσιάζονται στοιχεία που προέκυψαν από τη χημική ανάλυση επιλεγμένων παραδοσιακών τροφίμων και ελληνικών φαγητών.

Οι Πίνακες Συνθέσεως Τροφίμων είναι διαθέσιμοι σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας: http://www.hhf-greece.gr/tables/Home.aspx?l=el

Αναβαθμισμένη και εμπλουτισμένη έκδοση των Ελληνικών Πινάκων Συνθέσεως Τροφίμων διατίθεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα του EuroFIR : http://www.eurofir.org/why_join/shop

 

CHANCES EPIC EURRECA DAFNE DIETARY GUIDELINES FOOD COMPOSITION TABLES
 
HOME CONTACT US