ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

DAFNE - DAta Food NEtworking

Το DafneSoft αποτελεί εργαλείο εφαρμογής  που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων DAFNE . Βασίζεται σε επεξεργασμένα στοιχεία των Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες των περισσότερων Ευρωπαϊκών χωρών και επιτρέπει, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή συγκρίσεων αναφορικά με τη διατροφική πρόσληψη στις χώρες της Ευρώπης, καθώς και την εκτίμηση των διαχρονικών τάσεων στη διαθεσιμότητα των τροφίμων.

Η εμπλουτισμένη βάση δεδομένων μετά την πρόσφατη ενσωμάτωση δεδομένων από 8 Ευρωπαϊκές χώρες είναι διαθέσιμη στο
Dafne-AnemosSoft

Σύνδεση με DAFNE-Soft.

back to projects

 

CHANCES EPIC EURRECA DAFNE DIETARY GUIDELINES FOOD COMPOSITION TABLES
 
HOME CONTACT US