ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

EURRECA
EURopean micronutrient REcommendations Aligned

Στόχος του δικτύου Αριστείας EURRECA είναι να υπερβεί τον κατακερματισμό των πληροφοριών οι οποίες αναφέρονται στις διατροφικές συστάσεις δημιουργώντας ένα δίκτυο αποτελούμενο από διακεκριμένες στο χώρο της Διατροφής Ερευνητικές Μονάδες. Το δίκτυο αυτό, θα συμβάλλει στη δημιουργία εναρμονισμένων συστάσεων σε επίπεδο μικρό-διατροφικών συστατικών. Με την επισήμανση των μικρό-διατροφικών συστατικών που έχουν ιδιαίτερη σημασία σε ευάλωτες ομάδες του γενικού πληθυσμού (π.χ. παιδιά, έγκυες, ηλικιωμένοι) το EURRECA θα συμβάλλει στη διαμόρφωση εθνικών διατροφικών οδηγιών σε επίπεδο τροφίμων. Το δίκτυο απαρτίζουν 34 οργανισμοί από 17 χώρες και συντονίζεται από το ILSI Europe και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αρ. συμβολαίου FP6 036196-2 ). Για περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο Αριστείας EURRECA και τις δραστηριότητές του επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο του EURRECA στο www.eurreca.org.

πίσω στα προγράμματα

CHANCES EPIC EURRECA DAFNE DIETARY GUIDELINES FOOD COMPOSITION TABLES
 
HOME CONTACT US