ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Aκαδημία Αθηνών
www.academyofathens.gr

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
www.uoa.gr

Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας (ΕΙΥ)
www.hhf-greece.gr

Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, ΕΚΠΑ
http://www.epistat.gr

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA)
www.efsa.europa.eu

Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (FAO)
www.fao.org

Διεθνής Υπηρεσία Έρευνας του Καρκίνου (IARC)
www.iarc.fr

Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO)
www.unesco.org

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)
www.who.int

HOME CONTACT US