ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑCHANCES - Consortium On Health and Ageing: Network of Cohorts in Europe and the United States

Το πρόγραμμα CHANCES έχει σαν στόχο να συνδυάσει τρέχουσες προοπτικές μελέτες προκειμένου να  προκύψουν αξιόπιστα και γενικεύσιμα αποτελέσματα αναφορικά με χαρακτηριστικά υγείας και  παράγοντες που τα επηρεάζουν και σχετίζονται με το γήρας στην Ευρώπη, καθώς και τις κοινωνικοοικονομικές τους επιπτώσεις.

 ΕΠΙΚ - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα συνεργασίας Ιατρικής και Κοινωνίας

Η Ελλάδα έχει το προνόμιο να συμμετέχει στην μεγαλύτερη και μεθοδολογικά αρτιότερη διατροφική επιδημιολογική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ευρώπη. Πρόκειται για το πρόγραμμα EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and nutrition) ή, στον Ελληνικό του τίτλο, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα συνεργασίας Ιατρικής και Κοινωνίας (ΕΠΙΚ).

 EURRECA - EURopean micronutrient REcommendations Aligned

Στόχος του δικτύου Αριστείας EURRECA είναι να υπερβεί τον κατακερματισμό των πληροφοριών οι οποίες αναφέρονται στις διατροφικές συστάσεις δημιουργώντας ένα δίκτυο αποτελούμενο από διακεκριμένες στο χώρο της Διατροφής Ερευνητικές Μονάδες.

 PILOT-PANEU project. Pilot study in view of a Pan-European dietary survey.

Το πρόγραμμα PILOT-PANEU στοχεύει στην ανάπτυξη και προκαταρκτική εφαρμογή μεθόδων και πρωτόκολλων για τη συλλογή διατροφικών δεδομένων, σωματομετρικών και  κοινωνικο-οικονομικών παραμέτρων και άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εφήβων και ενηλίκων.

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


EPIC - Elderly

Το πρόγραμμα ΕΠΙΚ-Τρίτη Ηλικία αναφέρεται σε μελέτη εμφυτευμένη (nested) στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα συνεργασίας Ιατρικής και Κοινωνίας (ΕΠΙΚ). Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΕΠΙΚ κάντε κλικ εδώ.

 


EPIC - Elderly Network on Ageing and Health, (EPIC - Elderly NAH)

Το πρόγραμμα EPIC - Elderly Network on Ageing and Health στοχεύει στην εκτίμηση της υγιούς γήρανσης των ηλικιωμένων Ευρωπαίων και την αναγνώριση των συναφών βιολογικών και περιβαλλοντικών προγνωστικών παραγόντων.

 


DAFNE - DAta Food NEtworking

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Ελλάδα συντονίζει το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα DAFNE (Data Food Networking), που στοχεύει στη διαχρονική παρακολούθηση και σύγκριση των διατροφικών συνηθειών Ευρωπαϊκών πληθυσμών με τη δημιουργία μίας δυναμικής και διαρκώς εμπλουτιζόμενης βάσης δεδομένων.

 HECTOR

Το πρόγραμμα HECTOR στοχεύει στην αύξηση της γνώσης σχετικά με την εκτός σπιτιού διατροφή των Ευρωπαίων και τους παράγοντες που την καθορίζουν.

 EUPHORIC - EUropean Public Health Outcome Research and Indicators Collection

Το πολυδιάστατο αυτό πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία δικτύου συνεργασίας των κρατών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα , το οποίο θα αξιολογήσει επιλεγμένες δράσεις σε συγκεκριμένους τομείς υγείας ώστε να ευαισθητοποιηθούν αντίστοιχα οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας.

 EuroFIR - European Food Information Resource Network

Το EuroFIR είναι Δίκτυο Αριστείας, το οποίο χρηματοδοτείται από το 6ο Κοινοτικό Πλαίσιο, Πρόγραμμα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και συντονίζεται από το Institute of Food Research, Norwich, U.K (IFR).

 


Παραδοσιακά Τρόφιμα

Αναφέρεται σε σειρά ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου για τη συστηματική μελέτη των Ελληνικών παραδοσιακών τροφίμων και συνταγών.

  

WHO/EC DG SANCO

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Monitoring Progress on Improving Nutrition and Physical Activity and Preventing Obesity in the European Union” έχει ως στόχο να ενισχύσει την προαγωγή της υγιεινής διατροφής και της φυσικής άσκησης για τη μείωση της παχυσαρκίας στην Ευρώπη.

 

CHANCES EPIC EURRECA DAFNE DIETARY GUIDELINES FOOD COMPOSITION TABLES
 
HOME CONTACT US